Kodi i Lëndës : CMP 216
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 216-1 Teknologjia dhe Multimedia Interaktive Fatos Lala, Msc
2021-2022 / Pranverë CMP 216-2 Teknologjia dhe Multimedia Interaktive Fatos Lala, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 216-1 Teknologjia dhe Multimedia Interaktive Krisien Xoxa, Msc
2019-2020 / Pranverë CMP 216-1 Teknologjia dhe Multimedia Interaktive Alma Hyra, Msc