Historia e medias dhe transformimet mediatike

Kolegji Universitar Bedër partner në organizimin e Konferencës “Historia e medias dhe transformimet mediatike”

Kjo konferencë shkencore synon të eksplorojë më tej implikimet teorike dhe metodologjike për historinë e integruar të medias dhe transformimet që kanë ndodhur në epokën e internetit.

Për më shumë informacion klikoni linkun e mëposhtëm: http://konferencat.aab-edu.net/iccms2017/en/