Praktikë Mësimore

Njoftohen të gjithë studentët e Departamenti të Shkencave Kompjuterike se gjatë muajit Tetor 2019, do të zhvillohet një praktikë mësimore ekstra kurrikulare në lidhje me projektimin dhe implementimin e një rrjeti kompjuterik.