ALBANIA CODE CAMP 2022

EVENTI KOMBËTAR I TRAJNIMIT NË PROGRAMIM
 
Departamenti i Shkencave Kompjuterike pranë Fakultetit të Teknologjisë dhe Biznesit në Kolegjin Universitar Bedër organizoi për herë të dytë Albania Code Camp.
 
Code Camp Albania 2022 është një program ditor, i organizuar në disa hapësira kohore me disa sesione njëkohësisht. Çdo sesion ka të bëjë me një temë në fushën e softuerit. 
 
Folësit profesionistë ishin inxhinierë softuerësh, zhvillues front-end dhe back-end, arkitektë të sistemeve softuer dhe profesionistë të tjerë në shkenca kompjuterike dhe teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. 
 
 
Pjesëmarrës:
 
Studentë, maturantë, të diplomuar, profesionistë dhe përfaqësues të kompanive në fushën e zhvillimit të softuer, lektorë si dhe të interesuar për kodimin dhe zhvillimin e softuer.
 
Në fund të trajnimit pjesëmarrësit u pajisën me certifikatë.