Course : CMP 216
Semester Course Code Course Name Lecturer
2021-2022 / Spring CMP 216-1 Technology and Interactive Multimedia Fatos Lala, Msc
2021-2022 / Spring CMP 216-2 Technology and Interactive Multimedia Fatos Lala, Msc
2020-2021 / Spring CMP 216-1 Technology and Interactive Multimedia Krisien Xoxa, Msc
2019-2020 / Spring CMP 216-1 Technology and Interactive Multimedia Alma Hyra, Msc