Workshop Studentor: Koncepte dhe Aplikime me Gjuhë të Programimit të Orientuar Objekt

Workshop Studentor: Koncepte dhe Aplikime me Gjuhë të Programimit të Orientuar Objekt

Departamenti i Shkencave Kompjuterike në Kolegjin Universitar Bedër organizon Workshop-in me temë: Koncepte dhe Aplikime me Gjuhë të Programimit të Orientuar Objekt.

Në këtë Workshop do të prezantohen tema të ndryshme lidhur me konceptet aplikative me gjuhë programimi të orientuar objekt dhe programim në web, të cilat janë:

• Menaxhimi i një magazine
• Quiz game
• Coding a double pendulum
• Depozita bankare
• Aplikacioni
• Ndërtimi i një faqe web-i
• Kancelaria e dhuratave