Klubi "Oaze Shprese" ndihma për 40 familje në nevojë

Studentë të klubit "Oaze Shprese", shpërndanë pako ushqimore për 40 familje në nevojë në zonën e Tiranës.

Kjo është vetëm një nga nismat e ndërmarra nga ky klub, ku studentët angazhohen për sigurimin e ndihmave dhe mbeshtetjes për familjet në nevojë. KU Bedër falënderon të gjithë donatorët që japin kontributin e tyre në këto nisma studentore.