Wireless Communications Webinar

Departamenti i Shkencave Kompjuterike ne kuader te aktiviteteve qe zhvillon gjate vitit akademik, diten e Enjte, date 25.06.2020, ora 16:00, do te organizoje nje "takim" Online ne formen e nje leksioni te hapur me teme "Wireless Communications Webinar" me maturante, studente dhe te gjithe te interesuarit.

 
Ne menyre qe ju te keni mundesine e ndjekjes se ketij aktiviteti, KU Beder dhe Departamenti i Shkencave Kompjuterike ju fton te beheni pjese nepermjet aplikacionit Hangouts Meet (Google Meet), te cilin mund t'a shkarkoni edhe ne telefonin tuaj celular, nepermjet linkut te meposhtem:

meet.google.com/qis-metq-ddz


Ju mirepresim te gjitheve!