Trajnim për Google G-Suite

Ditën e mërkurë më datë 27.10.2021, Departamenti i Shkencave Kompjuterike, në kuardin e javëve të orinetimit organizoi për studentët e Fakuletit të Teknologjisë dhe Biznesit trajnimin për njohjen dhe përdorimin e shërbimeve kryesore të ofruara nga Google G-Suite.

Në këtë trajnim studentën u njohën me shërbimet Google Drive, Google Mail si dhe Google Classroom.

Ndër pikat kryesore të cilat u trajtuan ishin:

  • Instalimi dhe Sinkronizimin e Google Drive në paisje të ndryshme
  • Komponentët e Google Mail si dhe aspektet të duhet të merren në konsideratë gjatë kompozimit dhe dërgimit të një e-maili
  • Krijimi i një klase virtuale më anë të Google Classroom, pjesëmarrja në një klasë virtuale si dhe marrja dhe dërgimi i materialeve të ndryshme në kuadër të plotësimit të detyrimeve që mund të ketë një kurs specifik.

Të gjitha temat e mësipërme u trajtuan duke angazuar në mënyrë dinamike të gjithë studentët pjesëmarrës.

Ky trajnim u mbajt nga lektori i departamentit të shkencave kompjuterike MSc. Edlir Spaho, i cili është në trajnimi i parë në vazhdën e trajnimeve të vazhdueshme të cilat ofrohen për studentët dhe stafin nga departamenti i shkencave kompjuterike.