Code Camp Albania, 2021

Code Camp Albania (Trajnim Kombëtar për zhvillimin e Softuereve)  

Kolegji Universitar Bedër, Fakulteti i Teknologjisë dhe Biznesit organizoimë datë 26.06.2021 Code Camp Albania 2021.

Albania Code Camp është një program që promovon të mësuarit e aftësive të reja në lidhje me softuerin dhe ndërtimin e lidhjeve midis njerëzve të aftë në fushën e softuerit në Shqipëri.

Code Camp është një rrugë e provuar për përparimin e vendeve të zhvillimit të programeve kompjuterikë dhe në të njëjtën kohë një vend për zhvilluesit lokalë të softuerit, studentët, profesionistët dhe dashamirët e zhvillimit të softuerit që të vijnë dhe të mësojnë nga kolegët e tyre.

Code Camp Albania u realizua në formatin e një program një ditor në të cilin trajtuan tema të ndryshme 4 folës kryesorë dhe 15 folës në seanca specifike. Në çdo seancë u trajtuan tema ose aftësi të ndryshme në fushën e softuerit.

Folësit profesionistë ishin inxhinierë softuerësh, zhvillues Front End dhe Back End, arkitektë të sistemeve të informacionit dhe profesionistë të tjerë në shkencat kompjuterike dhe teknologjitë e informacionit dhe komunikimit.

Ky aktivitet u organizua në format Online dhe u përbë nga 1 seancë plenare, 15 trajnime dhe përfundimet dhe ceremonia e dhënies së çmimeve.

Të gjitha trajnimet u regjistruan dhe do të publikohen në vijmësi të faqet të departamentit dhe aktivitetit.

Në këtë morrën pjesë më shumë se 400 pjesëmarrës me nivel arsimimi nga arsim i mesëm i lartë deri në nivel arsimi pas universitar, ku shumica prej tyre janë specialistë të shufave të studimit të shkencave kompjuterike.

Modulet e trajnimit që u mbajtën nga folësit gjatë aktivitetit të Code Camp u përqendruan në tema të tilla si UA, VR, Zhvillimi i Lojërave, Inteligjenca Artificiale, Programimi i Orientuar në Objekte, Sistemet e Shpërndara, Programimi Grafik, etj…