Can I be a Software Engineer

Departamenti i shkencave Kompjuterike më datë 09.02.2021 organizoni leksionin e hapur me temë “Can I be a Software Engineer”.

Në këtë leksion u trajtuan temat e veçorive dhe njohurime paraprake që duhet të ketë një student për t’u zhvilluar në fushën e zhvillimit të Softuereve si dhe u trajtuan hapat për zhvillimin e një Softueri bashkë me komponentët përkatës për secilin hap.

Ky trajnim u organizua nga anëtari i departamentit të Shkencave Kompjuterike MSc. Klevis Topi.