Kodi i Lëndës : CMP 218
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë CMP 218-1 Fibrat Optike Anxhela Gjecka, Msc