Kodi i Lëndës : CMP 317
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë CMP 317-1 Ndërfaqe Përdoruesi Sokol Shurdhi, Msc