Kodi i Lëndës : CMP 226
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë CMP 226-1 Grafet dhe Algoritme Edlir Spaho, Msc