Kodi i Lëndës : CMP 220
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë CMP 220-1 Rrjete Kompjuterike Artur Koci, PhD