Kodi i Lëndës : CMP 216
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë CMP 216-1 Teknologjia dhe Multimedia Interaktive Alma Hyra, Msc