Kodi i Lëndës : CMP 225
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë CMP 225-1 Arkitekturë Kompjuterike Alban Deda, Msc
2021-2022 / Vjeshtë CMP 225-1 Arkitekturë Kompjuterike Alban Deda, Msc
2020-2021 / Vjeshtë CMP 225-1 Arkitekturë Kompjuterike Alban Deda, Msc
2019-2020 / Vjeshtë CMP 225-1 Arkitekturë Kompjuterike Alban Deda, Msc