Kodi i Lëndës : GFL 102
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë GFL 102-1 Gjuhë Gjermane I Olta Elezi, Msc
2020-2021 / Pranverë GFL 102-1 Gjuhë Gjermane I Olta Elezi, Msc
2019-2020 / Pranverë GFL 102-1 Gjuhë Gjermane I Olta Elezi, Msc
2018-2019 / Pranverë GFL 102-1 Gjuhë Gjermane I Ada Ahmeti, Msc