Kodi i Lëndës : CMP 322
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 322-1 Programim JAVA Klevis Topi, Msc
2021-2022 / Pranverë CMP 322-2 Programim JAVA Klevis Topi, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 322-1 Programim JAVA Klevis Topi, Msc