Kodi i Lëndës : CMP 218
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 218-1 Fibrat Optike Fatjona Bushi, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 218-1 Fibrat Optike Anxhela Gjecka, Msc
2019-2020 / Pranverë CMP 218-1 Fibrat Optike Anxhela Gjecka, Msc