Kodi i Lëndës : CMP 315
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë CMP 315-1 Inxhinieri Softwerike Andi Goro, Msc
2021-2022 / Vjeshtë CMP 315-1 Inxhinieri Softwerike Andi Goro, Msc
2020-2021 / Vjeshtë CMP 315-1 Inxhinieri Softwerike Klevis Topi, Msc