Kodi i Lëndës : CMP 224
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 224-1 Sistemet Operative Armand Agolli, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 224-1 Sistemet Operative Armand Agolli, Msc
2019-2020 / Pranverë CMP 224-1 Sistemet Operative Armand Agolli, Msc