Kodi i Lëndës : CMP 227
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë CMP 227-1 Probabilitet dhe Statistikë Kriselda Gura, Msc
2021-2022 / Vjeshtë CMP 227-1 Probabilitet dhe Statistikë Elda Dollija, PhD
2020-2021 / Vjeshtë CMP 227-1 Probabilitet dhe Statistikë Norga Sulo, Msc
2019-2020 / Vjeshtë CMP 227-1 Probabilitet dhe Statistikë Edlir Spaho, Msc