Kodi i Lëndës : CMP 215
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë CMP 215-1 E- Commerce Elda Dollija, PhD
2021-2022 / Vjeshtë CMP 215-1 E- Commerce Elda Dollija, PhD
2020-2021 / Vjeshtë CMP 215-1 E- Commerce Rexhion Qafa, Msc
2019-2020 / Vjeshtë CMP 215-1 E- Commerce Rexhion Qafa, Msc