Kodi i Lëndës : CMP 316
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 316-1 Testim Software-i dhe Sigurim i Cilësisë Erinda Kapllani, Msc