Kodi i Lëndës : CMP 313
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë CMP 313-1 Teknologjia .NET Ervis Trupja, Msc
2021-2022 / Vjeshtë CMP 313-1 Teknologjia .NET Ervis Trupja, Msc