Kodi i Lëndës :
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori