Kodi i Lëndës : CMP 219
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë CMP 219-1 Rrjetat pa Tela dhe Mobile Ejona Bodo, Msc
2021-2022 / Vjeshtë CMP 219-1 Rrjetat pa Tela dhe Mobile Klaudia Tabulla, Msc
2020-2021 / Vjeshtë CMP 219-1 Rrjetat pa Tela dhe Mobile Krisien Xoxa, Msc