Kodi i Lëndës : CMP 213
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë CMP 213-1 Mikroekonomi Eduina Maksuti, Msc
2021-2022 / Vjeshtë CMP 213-1 Mikroekonomi Eduina Maksuti, Msc
2020-2021 / Vjeshtë CMP 213-1 Mikroekonomi Eduina Maksuti, Msc