Kodi i Lëndës : CMP 116
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 116-1 Kompilatoret Kleona Elezi, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 116-1 Kompilatoret Artur Koci, PhD
2019-2020 / Pranverë CMP 116-1 Kompilatoret Alma Hyra, Msc