Kodi i Lëndës : CMP 314
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 314-1 Inteligjenca Artificiale Edlir Spaho, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 314-1 Inteligjenca Artificiale Edlir Spaho, Msc