Kodi i Lëndës : CMP 217
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë CMP 217-1 Bazat e të Dhënave Klevis Topi, Msc
2021-2022 / Vjeshtë CMP 217-1 Bazat e të Dhënave Klevis Topi, Msc
2020-2021 / Vjeshtë CMP 217-1 Bazat e të Dhënave Klevis Topi, Msc
2019-2020 / Vjeshtë CMP 217-1 Bazat e të Dhënave Alma Hyra, Msc