Kodi i Lëndës : CMP 226
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 226-1 Grafet dhe Algoritme Andi Goro, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 226-1 Grafet dhe Algoritme Klevis Topi, Msc
2019-2020 / Pranverë CMP 226-1 Grafet dhe Algoritme Edlir Spaho, Msc