Kodi i Lëndës : CMP 112
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 112-1 Algjebra Lineare Sofokli Garo, PhD
2020-2021 / Pranverë CMP 112-1 Algjebra Lineare Sofokli Garo, PhD
2019-2020 / Pranverë CMP 112-1 Algjebra Lineare Sofokli Garo, PhD
2018-2019 / Pranverë CMP 112-1 Algjebra Lineare Sofokli Garo, PhD