Kodi i Lëndës : EFL 104
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë EFL 104-1 Anglisht e Avancuar II Elsuida Hoxhaj, Msc
2020-2021 / Pranverë EFL 104-1 Anglisht e Avancuar II Zamira Hodo, Msc
2019-2020 / Pranverë EFL 104-1 Anglisht e Avancuar II Zamira Hodo, Msc
2018-2019 / Pranverë EFL 104-1 Anglisht e Avancuar II Zamira Hodo, Msc
2017-2018 / Pranverë EFL 104-1 Anglisht e Avancuar II Zamira Hodo, Msc
2016-2017 / Semestri i Verës EFL 104-1 Anglisht e Avancuar II Zamira Hodo, Msc
2016-2017 / Pranverë EFL 104-1 Anglisht e Avancuar II Zamira Hodo, Msc
2015-2016 / Semestri i Verës EFL 104-1 Anglisht e Avancuar II Arti Omeri, PhD
2015-2016 / Pranverë EFL 104-1 Anglisht e Avancuar II Elona Vrenezi, PhD Candidate
2014-2015 / Pranverë EFL 104-1 Anglisht e Avancuar II Lavdrim Shahinaj, PhD Candidate
2014-2015 / Pranverë EFL 104-2 Anglisht e Avancuar II Carly Reci, Msc
2013-2014 / Pranverë EFL 104-1 Anglisht e Avancuar II Carly Reci, Msc
2013-2014 / Pranverë EFL 104-2 Anglisht e Avancuar II Carly Reci, Msc
2013-2014 / Pranverë EFL 104-3 Anglisht e Avancuar II Mehmet Aslan, PhD
2012-2013 / Pranverë EFL 104-1 Anglisht e Avancuar II Elvana Shtepani, PhD