Kodi i Lëndës : CMP 220
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 220-1 Rrjete Kompjuterike Erjola Osmani, Msc
2021-2022 / Pranverë CMP 220-2 Rrjete Kompjuterike Alban Deda, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 220-1 Rrjete Kompjuterike Alban Deda, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 220-2 Rrjete Kompjuterike Alban Deda, Msc
2019-2020 / Pranverë CMP 220-1 Rrjete Kompjuterike Artur Koci, PhD