Kodi i Lëndës : CMP 141
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë CMP 141-1 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Armand Agolli, Msc
2022-2023 / Vjeshtë CMP 141-2 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Fatos Lala, Msc
2022-2023 / Vjeshtë CMP 141-3 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Fatos Lala, Msc
2021-2022 / Vjeshtë CMP 141-1 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Armand Agolli, Msc
2021-2022 / Vjeshtë CMP 141-2 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Klaudia Tabulla, Msc
2020-2021 / Vjeshtë CMP 141-1 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Armand Agolli, Msc
2020-2021 / Vjeshtë CMP 141-2 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Krisien Xoxa, Msc
2019-2020 / Vjeshtë CMP 141-1 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Armand Agolli, Msc
2019-2020 / Vjeshtë CMP 141-2 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Krisien Xoxa, Msc
2019-2020 / Vjeshtë CMP 141-3 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Krisien Xoxa, Msc
2018-2019 / Vjeshtë CMP 141-1 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Krisien Xoxa, Msc
2018-2019 / Vjeshtë CMP 141-2 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Krisien Xoxa, Msc
2018-2019 / Vjeshtë CMP 141-3 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Krisien Xoxa, Msc
2017-2018 / Vjeshtë CMP 141-1 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Migena Luga, Msc
2017-2018 / Vjeshtë CMP 141-2 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Migena Luga, Msc
2016-2017 / Vjeshtë CMP 141-1 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Klevis Topi, Msc
2016-2017 / Vjeshtë CMP 141-2 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Klevis Topi, Msc
2015-2016 / Vjeshtë CMP 141-1 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Migena Luga, Msc
2015-2016 / Vjeshtë CMP 141-2 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Migena Luga, Msc
2014-2015 / Vjeshtë CMP 141-1 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Abdurrahman Celebi, Msc
2014-2015 / Vjeshtë CMP 141-2 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Abdurrahman Celebi, Msc
2014-2015 / Vjeshtë CMP 141-3 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Abdurrahman Celebi, Msc
2013-2014 / Vjeshtë CMP 141-1 Sisteme të Informimit dhe Komunikimit Abdurrahman Celebi, Msc