Kodi i Lëndës : CMP 113
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë CMP 113-1 Analizë Matematike I Sofokli Garo, PhD
2021-2022 / Vjeshtë CMP 113-1 Analizë Matematike I Sofokli Garo, PhD
2020-2021 / Vjeshtë CMP 113-1 Analizë Matematike I Sofokli Garo, PhD
2019-2020 / Vjeshtë CMP 113-1 Analizë Matematike I Sofokli Garo, PhD
2018-2019 / Vjeshtë CMP 113-1 Analizë Matematike I Sofokli Garo, PhD