Kodi i Lëndës : CMP 310
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 310-1 Programim Mobile Edlir Spaho, Msc