Kodi i Lëndës : CMP 214
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 214-1 Makroekonomi Kriselda Gura, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 214-1 Makroekonomi Kriselda Gura, Msc