Kodi i Lëndës : CMP 211
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë CMP 211-1 Programim në Web Erjola Osmani, Msc
2021-2022 / Vjeshtë CMP 211-1 Programim ne WEB Erjola Osmani, Msc
2020-2021 / Vjeshtë CMP 211-1 Programim ne WEB Klevis Topi, Msc
2019-2020 / Vjeshtë CMP 211-1 Programim ne WEB Alma Hyra, Msc