Kodi i Lëndës : CMP 312
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 312-1 Siguri të Dhënash Rexhion Qafa, Msc
2021-2022 / Pranverë CMP 312-2 Siguri të Dhënash Rexhion Qafa, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 312-1 Siguri të Dhënash Rexhion Qafa, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 312-2 Siguri të Dhënash Rexhion Qafa, Msc