Kodi i Lëndës : CMP 320
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 320-1 Provim Përfundimtar/ Punimi i Diplomës Edlir Spaho, Msc
2021-2022 / Pranverë CMP 320-2 Provim Përfundimtar/ Punimi i Diplomës Arti Omeri, PhD
2020-2021 / Pranverë CMP 320-1 Provim Përfundimtar/ Punimi i Diplomës Edlir Spaho, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 320-2 Provim Përfundimtar/ Punimi i Diplomës Klevis Topi, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 320-3 Provim Përfundimtar/ Punimi i Diplomës Krisien Xoxa, Msc