Kodi i Lëndës : CMP 318
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 318-1 Praktikë Profesionale Klevis Topi, Msc
2021-2022 / Pranverë CMP 318-2 Praktikë Profesionale Klevis Topi, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 318-1 Praktikë Profesionale Edlir Spaho, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 318-2 Praktikë Profesionale Klevis Topi, Msc