Kodi i Lëndës : CMP 317
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë CMP 317-1 Ndërfaqe Përdoruesi Edlir Spaho, Msc
2021-2022 / Vjeshtë CMP 317-1 Ndërfaqe Përdoruesi Erion Cuni, Msc
2020-2021 / Vjeshtë CMP 317-1 Ndërfaqe Përdoruesi Sokol Shurdhi, Msc