Kodi i Lëndës : CMP 130
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 130-1 Matematikë Diskrete Vladimir Muka, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 130-1 Matematikë Diskrete Anjeza Pasku, PhD
2019-2020 / Pranverë CMP 130-1 Matematikë Diskrete Anjeza Pasku, PhD
2018-2019 / Pranverë CMP 130-1 Matematikë Diskrete Anjeza Pasku, PhD