Kodi i Lëndës : CMP 114
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë CMP 114-1 Programim i Orientuar në Objekte Eljona Avdo, Msc
2020-2021 / Pranverë CMP 114-1 Programim i Orientuar në Objekte Edlir Spaho, Msc
2019-2020 / Pranverë CMP 114-1 Programim i Orientuar në Objekte Edlir Spaho, Msc
2018-2019 / Pranverë CMP 114-1 Programim i Orientuar në Objekte Edlir Spaho, Msc