Kodi i Lëndës : CMP 117
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë CMP 117-1 Fizikë Fezi Shaholli, Msc
2021-2022 / Vjeshtë CMP 117-1 Fizikë Irma Berdufi, PhD
2020-2021 / Vjeshtë CMP 117-1 Fizikë Irma Berdufi, PhD
2019-2020 / Vjeshtë CMP 117-1 Fizikë Irma Berdufi, PhD
2018-2019 / Vjeshtë CMP 117-1 Fizikë Urim Buzra, PhD