Kodi i Lëndës : CMP 111
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë CMP 111-1 Hyrje në Algoritme dhe Programim Jora Banda, Msc
2022-2023 / Vjeshtë CMP 111-2 Hyrje në Algoritme dhe Programim Edlir Spaho, Msc
2021-2022 / Vjeshtë CMP 111-1 Hyrje në Algoritme dhe Programim Edlir Spaho, Msc
2021-2022 / Vjeshtë CMP 111-2 Hyrje në Algoritme dhe Programim Edlir Spaho, Msc
2020-2021 / Vjeshtë CMP 111-1 Hyrje në Algoritme dhe Programim Edlir Spaho, Msc
2019-2020 / Vjeshtë CMP 111-1 Hyrje në Algoritme dhe Programim Edlir Spaho, Msc
2018-2019 / Vjeshtë CMP 111-1 Hyrje në Algoritme dhe Programim Klevis Topi, Msc