Trajnim Online në lidhje me përdorimin e Google Classroom

Në kuadër të ambientimit dhe lehtësimit të procedurave të zhvillimit të mësimit online Departamenti i Shkencave Kompjuterike, pranë Kolegjit Universitar Beder organizoi, me datë 21.11.2020 një trajnim online me studentet e departamentit për mënyrën e përdorimit të Google Classroom, ku ndër temat kryesore që u trajtuan ishin:

  • Logimi në një klasë virtuale Google Classroom
  • Plotësimi i pyetesoreve të ndryshem nëpërmjet Google Classroom
  • Krijimi dhe dorëzimi (ose ridorëzimi) i dokumenteve Online të deryrave të ndryshme
  • Ngarkimi i dokumenteve të deryrave të ndryshme dhe ngarkimi (ose ringarkimi) i tyre nga kompjuteri në klasën virtuale
  • Komentimi me klasën dhe pergjegjësin e lëndës për problematika të ndryshme
  • Etj...

 

Ky trajnim u organizua nga anëtari i departamentit të Shkencave Kompjuterike MSc. Edlir Spaho dhe eshte trajnimi i parë në vazhdën e aktiviteteve që do te zhvillohen në vijim për këtë vit akademik nga ky departament.